Fortroligheds- og datasikkerhedspolitik

Selskab
Kundeservice
FORTROLIGHEDS- OG DATASIKKERHEDS POLITIK

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Vi tager databeskyttelse og fortrolighed meget alvorligt, og overholder de gældende nationale og europæiske databeskyttelsesbestemmelser. Vi skitserer nedenfor de vigtigste oplysninger om, hvordan vi indsamler, behandler og bruger data, herunder især hvilke oplysninger og personlige data, vi lagrer, og hvad vi gør med dem.

Nogle af de tilbud og tjenester, som er tilgængelige via https://uk.remington-europe.com/ kan være omfattet af andre bestemmelser. Der vil blive henvist til disse yderligere bestemmelser, såsom yderligere garanti, inden for rammerne af vores tilbud eller service, og de skal have forrang over de følgende bestemmelser.

1. Controller

Den ansvarlige person for indsamling, behandling og brug af dine personlige oplysninger via denne webside, i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning (“GDPR”), er VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, Ellwangen (Jagst) 73479 (“Controller”, art. 4 (7) GDPR).

2. Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

2.1 Personoplysninger

Personoplysninger defineres som enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (art. 4 (1), GDPR).

Dette omfatter især dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, fødselsdato samt forskellige opgørelsesdata, som du leverer inden for rammerne af en online ordre, en registrering, oprettelse af en kundekonto eller en forespørgsel indsendt via kontaktformularen (i det følgende benævnt "personoplysninger").

Statistiske data, som vi indsamler af tekniske grunde, når du besøger vores webside, og som er anonymiseret og dermed ikke kan knyttes direkte til din person, er ikke omfattet af denne beskyttelse af personoplysninger. Sådanne statistiske data omfatter oplysninger om antallet af besøg på vores webside, den tid, du bruger på vores webside, de sider, du besøger, oplysninger om din browser(e), IP-adresse, software og hardwareegenskaber. Disse oplysninger indsamles og håndteres anonymt for at få information om brugen af vores webside for at kunne optimere den i overensstemmelse hermed.

2.2 Indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger

Generelt er det muligt at bruge vores websider uden at indtaste personoplysninger. I det omfang vores websider indsamler personoplysninger, sker dette frivilligt, hvor det er muligt.

Detaljeret indsamler og behandler vi følgende kategorier af personoplysninger til følgende formål:

2.2.1 For vores forretningsrelation

Vi indsamler og behandler dit navn, adresse, købshistorik og lignende påkrævede personoplysninger for at håndtere forretningsrelationen mellem os, f.eks. til at besvare din forespørgsel, til at behandle den aftale, der er indgået med dig, til at levere eventuelle bestilte varer, til at behandle betalinger eller til teknisk administration. Det retlige grundlag for behandlingen er artikel 6 (b) 1, lit. b GDPR, idet det er nødvendigt for udførelsen af kontrakter, indgået med dig. Vi har muligvis modtaget dine oplysninger via en e-mailadresse, der er nævnt på vores webside eller via vores websides kontaktfelt.

Vi opbevarer disse personoplysninger i det tidsrum, som vores forretningsrelation varer. Hvis der ikke har været transaktioner mellem os i tre år, sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger, medmindre vi i følge loven skal opbevare dem i en længere periode.

2.2.2. Oprettelse af en profil til vores database

Når du kontakter os for første gang via e-mail eller gennem vores websides kontaktfelt, eller når du deltager i en kampagne, såsom at registrere et produkt for yderligere garanti, opretter vi en profil for dig i vores database. Alle yderligere personoplysninger, som du derefter sender til os, f.eks. via køb eller kundeservicekontakt, lagres også i din profil. Det retlige grundlag for behandlingen er artikel 6 (b) 1, lit. b GDPR, idet det er nødvendigt for udførelsen af kontrakter, indgået med dig.

Vi opbevarer disse personoplysninger i det tidsrum, som vores forretningsrelation varer. Hvis du ikke har foretaget transaktioner eller haft kundeservicekontakt i tre år, sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger, medmindre vi i følge loven skal opbevare dem i en længere periode.

2.2.3. Nyhedsbrevstilmelding og analyse af brug af nyhedsbrev

A. Tilmelding

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de personoplysninger, der er indgivet af dig, med dit samtykke til at sende nyhedsbreve via e-mail til dig. Du skal oplyse din e-mailadresse for at kunne registrere dig. Eventuelle yderligere oplysninger indgives helt på frivillig basis, og bruges til at adressere dig bedre i nyhedsbrevet eller til at skræddersy indholdet af nyhedsbrevet til dine interesser. Nyhedsbreve indeholder aktuelle nyheder og information om vores produkter samt generel rådgivning og information om anliggender relateret til vores produkter. Det retslige grundlag for denne behandling er dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) lit. a GDPR.

Vi opbevarer dine personoplysninger til dette formål enten (i), indtil du afmelder dig eller (ii) i højst 18 måneder, hvis du ikke har åbnet noget nyhedsbrev. Vi vil derefter slette eller anonymisere dine personoplysninger, medmindre vi i følge loven skal gemme dem i en længere periode.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig fra vores e-mailnyhedsbreve når som helst og uden grund og med øjeblikkelig virkning. Du kan afmelde dig via afmeldingslinket nederst i vores e-mailnyhedsbreve eller ved at bruge vores kontaktformular.

B. Analyse af brug af nyhedsbrev

Vi tilstræber løbende at forbedre vores service. Med dette i tankerne foretager vi en evaluering af de sendte e-mailnyhedsbreve, f.eks. om de indgivne e-mailadresser er tilgængelige, om nyhedsbrevene er blevet åbnet, hvilke links i nyhedsbrevene, der er brugt, og om der er nogen respons eller retursvar (automatisk svar, fejlmeddelelse osv.). Det retslige grundlag for denne behandling er dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) lit. a GDPR.

Vi opbevarer dine personoplysninger til dette formål i to år. Vi vil derefter slette eller anonymisere dine personoplysninger, medmindre vi i følge loven skal gemme dem i en længere periode.

2.3. Samtykke fra mindreårige

Personer under 16 år må ikke indgive nogen personoplysninger til os uden forudgående tilladelse fra forældre eller værge.

2.4. Hvor du accepterer: Ret til at trække samtykke tilbage.

Hvor dit samtykke er det retslige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage uden grund. Du bedes bemærke, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke vil påvirke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen. 

3. Sådan deler vi dine personoplysninger med tredjepart

Dine personoplysninger overføres kun til tredjepart i følgende tilfælde:

 • Til vores tilknyttede virksomheder inden for Spectrum Brands-gruppen efter behov for at drive denne webside.
 • Til vores leverandører eller tjenesteudbydere, såsom vores kundesupporttjenesteudbyder eller vores distributionspartnere i forbindelse med din brug af websiden.
 • Til vores PR-bureau, der er opført som pressekontakt til håndtering af presserelaterede anmodninger;
 • Til vores IT-bureauer, der leverer IT-tjenester til os, og som kun behandler sådanne oplysninger med henblik på sådanne tjenester (f.eks. hosting, IT-vedligeholdelse og supporttjenester eller nyhedsbrevssystem).
 • I det tilfælde at vi sælger forretningsmæssige aktiver, kan vores kunders personoplysninger videregives til en potentiel køber.
 • Til vores professionelle og juridiske rådgivere.
 • Til vores marketingbureau afhængigt af dine marketingpræferencer.
 • Til domstole, voldgiftsorganer, parter, der beskæftiger sig med forebyggelse af svig, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller advokater om nødvendigt for at overholde loven eller til oprettelse, udøvelse eller forsvar af rettigheder eller juridiske krav.
 • Og ellers hvor vi har dit samtykke eller på anden måde, hvor det er lovligt tilladt.

 

I det omfang vi kontraherer andre virksomheder til at udføre opgaver på vegne af os inden for rammerne af en databehandlingsaftale og videresender dine personoplysninger til dette formål, er nævnte firma eller virksomhed forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og kun bruge dem til specifikke formål skitseret i aftalerne med disse processorer.

I tilfælde hvor vi overfører, afhængigt af din angivne placering, data til lande uden for EU/EØS, overfører vi kun personoplysninger til eksterne modtagere i sådanne lande, hvis modtageren har tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, som påkrævet ved lov, f.eks. EU's standardkontraktsbestemmelser, eller er certificeret i henhold til privatlivsskjoldet.

Du kan anmode om yderligere oplysninger, f.eks. kopier af de respektive sikkerhedsforanstaltninger, om de sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret i forbindelse med specifikke overførsler, ved at kontakte dsr@eu.spectrumbrands.com.

4. Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger

Hvis visse krav er opfyldt, har du følgende rettigheder:

 • Anmode om adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Anmode om rettelse af dine personoplysninger.
 • Anmode om sletning af dine personoplysninger.
 • Anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Fremsætte indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.
 • Anmode om at modtage dine personoplysninger i et struktureret, ofte brugt og maskinlæsbart format (ret til dataportabilitet).
 • Trække ethvert fremtidig samtykke tilbage med fremtidig virkning.
 • Ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering.

Du kan kontakte os for at kræve dine rettigheder, som følger:

Spectrum Brands (UK) Ltd

DSR Request

Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester

M35 0HS
Det Forenede Kongerige

Tlf.: +44 (0) 161 947 3000
Fax: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

Vi vil besvare din anmodning i overensstemmelse med de gældende juridiske bestemmelser.

5. Cookies

Klik her https://dk.remington-europe.com/cookie-politik for at læse vores Cookie-politik for mere information om vores politik om cookies.

6. Datasikkerhed

Vi gør vores yderste for at lagre dine oplysninger ved hjælp af alle de tekniske og organisatoriske muligheder, der står til vores rådighed for at forhindre, at tredjepart får adgang til dem. 

Alle data lagres på servere med de højeste sikkerhedsstandarder for at beskytte mod ethvert forsøg fra tredjepart til at få adgang til dataene. 

7. Vores databeskyttelsesadministrator

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne beskyttelse af personoplysninger eller til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesadministrator:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

8. Din ret til at indgive en klage

Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger er i strid med lovgivningen om databeskyttelse, har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

 

© Spectrum Brands (UK) Limited, august 2019

 

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION