Brugsbetingelser

Selskab
Kundeservice
BRUGSBETINGELSER

Grundet de forskellige muligheder og risici ved brug af internettet, har vi opstillet brugsbetingelser (i det følgende kaldet "betingelserne") for at beskytte brugerne af vores websted og os. Når du bruger vores websted, skal du acceptere betingelserne.

1. Generelle brugsbegrænsninger

Du acceptererer og indvilliger hermed i:

 1. Ikke at distribuere nogen som helst del af eller dele af selskabets websted i noget medie uden vores forudgående skriftlige tilladelse,

 2. Ikke at åbne indhold, der er gjort tilgængeligt på vores websted via en anden teknologi eller andre metoder end dem, der leveres af vores websted, eller på en anden måde, som vi udtrykkeligt kan designere til dette formål,

 3. Ikke at ændre nogen del af vores websted eller noget af indholdet,

 4. Ikke at omgå (eller forsøge at omgå), deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet eller funktioner, der (i) forebygger eller begrænser brug eller kopiering af indhold eller (ii) håndhæver begrænsninger på brugen af ​​webstedet eller indholdet, der er tilgængelig på webstedet,

 5. Ikke at bruge vores websted til kommercielle og forretningsmæssige formål,

 6. Ikke at downloade vores websted permanent eller midlertidigt eller kopiere, gemme eller videredistribuere indholdet på vores websted.
2. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
 1. Med mindre andet er angivet, er vi ejeren eller den autoriserede bruger, af alle tilgængelige oplysninger på vores websted, herunder, uden begrænsning, tekst, scripts, billeder, grafik, grafiske fremstillinger, fotos, lyd-og videofiler og interaktive funktioner (i følgende kaldet "indhold"). Alt indhold er enten ejet af eller er licenseret af os, og er underlagt vores eller vores licensgiveres ophavsret, varemærkerettigheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Eventuelle tredjepartsvaremærker på vores websted er varemærker, der tilhører deres respektive ejere.

 2. Indhold må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres, sendes, broadcastes, vises, sælges, udbydes i licens, ændres, genbruges, tilegnes eller på anden måde udnyttes til offentlige eller kommercielle formål eller til ethvert andet formål uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er anført, i og til indholdet.

 3. Enhver krænkelse af vores ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, herunder rettigheder, der ejes af tredjeparter, kan medføre, at der indledes civil- eller straffesag mod dig.
3. Ansvar
 1. Vi giver dig de mest aktuelle, korrekte og tydeligt udtrykte oplysninger som muligt. Alligevel kan der opstå utilsigtede fejl i oplysningerne. Vi fralægger os isærdeleshed ethvert ansvar for typografiske fejl og for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af oplysningerne på vores websted.~

 2. De oplysninger og data, der stilles til rådighed på vores websted, kan blive ændret fra tid til anden uden varsel. De tjenester, informationer og data,som stilles til rådighed på vores websted, er stillet til rådighed "som de er og forefindes" uden nogen form for garanti.

 3. I det omfang der findes links eller henvisninger til tredjeparts websteder på vores websted, påtager vi os intet ansvar for information, kommunikation eller materiale, der stilles til rådighed på sådanne linkede websteder, eller for links på et linket websted. Vi erklærer hermed, at vi ikke nødvendigvis deler samme indhold og/eller holdning som en tredjepart på et linket websted.

 4. Når du bruger vores websted, påtager du alle risici forbundet med brugen af ​​dette websted, herunder eventuel risiko for, at din computer, software eller data bliver beskadiget af en virus, software eller enhver anden fil, der kan overføres eller aktiveres via vores websted eller din adgang til det.

 5. Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuel ulovlige brug af selskabets websted, og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for enhver krænkelse af tredjeparters rettigheder.

 6. Med undtagelse af skader, der opstår som følge af vores hensigt eller groft uagtsomme adfærd, kan selskabet ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte specielle, hændelige skader eller følgeskader, herunder, uden begrænsning, tabt fortjeneste, afbrydelse af forretningsprocesser eller krænkelse af software eller elektroniske data som følge af, eller som på nogen måde er forbundet med, brugen af selskabets websted.
4. Persondata

Selskabets RETNINGSLINJER FOR DATABESKYTTELSE finder anvendelse på personlige og selskabsrelaterede data.

5. Diverse

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser fra tid til anden.

© Spectrum Brands Inc, September 2020

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION